ชื่อ : การตูน

อายุ : 44

ประสบการณ์ : ทำงานดูแลผู้สูง อายุมา 1 ปี งานบ้าน มา 3 ปี ทำกับข้าว มาได้ 1ปี กว่าๆๆ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 44ปี

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 165

น้ำหนัก : 56

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด