ชื่อ : จุ๋ม

อายุ : 53

ประสบการณ์ : ประสบการณ์์ แม่บ้าน 10 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กเด็กแรกเกิด 1 ปีกว่า

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พอใช้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 53

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 160

น้ำหนัก : 50

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว