ชื่อ : นุ

อายุ : 48

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานบ้านกึ่งแม่ครัว3ปี เลี้ยงเด็ก2ปี ดูและผู้สูงอายุ1เดือนงานจ๊อบ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 48ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : สุพรรณบุรี

ส่วนสูง : 153

น้ำหนัก : 58

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม