ชื่อ : อี๊ด

อายุ : 57

ประสบการณ์ : -ทำงานบริษัทเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ จัดสต็อคของวัสดุในการติดตั้งโทรศัพท์ 23 ปี -เปิดบริษัทรับเหมางานข่ายสาย 6 ปี และขายข้าวแกงไปด้วย -เป็นแม่ครัวที่ร้านอาหาร 1 ปีครึ่ง -ทำแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 57ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : กทม

ส่วนสูง : 167

น้ำหนัก : 64

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม