ชื่อ : ปิ่น

อายุ : 22

ประสบการณ์ : ทำแคชเชียร์มา 3 ปี เป็นพนักงานเสิร์ฟมา 5 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่ม่

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 22

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 160

น้ำหนัก : 75

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว