ชื่อ : หยี

อายุ : 48

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เลี้ยงน้องตอน 7 เดือน- 3 ขวบ ตอน 1 เดือน-10 ขวบ ตั้งแต่แรกเกิด-4 ขวบ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พอใช้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 48ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : กำแพงเพชร

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 64

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม