ชื่อ : เพชร

อายุ : 43

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์เลื้ยงเด็กน้องอายุ 5 เดือนถึง 5 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 1-2ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 43ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 158

น้ำหนัก : 69

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม