ชื่อ : ก้อย

อายุ : 28

ประสบการณ์ : ประสบการณ์(อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) :พี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี (เด็กอายุ 3-6) เเม่บ้าน 2 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : ดี

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : (อาหารง่ายๆ)

ทักษะอื่น ๆ : ภาษาญี่ปุ่นพูดได้

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 28ปี

การศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 53

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว