ชื่อ : นก

อายุ : 37

ประสบการณ์ : เคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อน ประมาณ 3 ปีก่อนหน้านี้ และอยู่นายจ้างอีกคน 6 ปี สาเหตุทีออก ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อจะต้องดูแลหลานชาย หลังจากนั้นและ ได้ ดู แล หลานอีก 7 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 37ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 50

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว