ชื่อ : สุ

อายุ : 44

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ : อยู่เนอสเซอรี่ ทำความสะอาดคอยช่วยดูน้องบ้างค่ะ อยู่มา 1 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 44ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 160

น้ำหนัก : 59

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีด 1 เข็ม