ชื่อ : กุ้ง

อายุ : 37

ประสบการณ์ : 1.จบเคสเลี้ยงเด็กที่อินทรามะระ 3 ปี 2.จบเคสเลี้ยงเด็กที่มัฑนา 4 ปี 3.จบเคสเลี้ยงน้องนวมิน 3 ปี 4.ล่าสุดรับจ็อบดูแลผูสูงอายุ.5เดือน ส่วนมากรับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 4 ขวบ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 37ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 47

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว