ชื่อ : ตาม

อายุ : 41

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เคยเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 2 เดือนมาแล้ว 2-3 เคส ล่าสุดเลี้ยงน้อง 2 เดือน - 2 ขวบครึ่ง ที่จ.ลพบุรี ทำในส่วนของน้องทั้งหมดซักผ้ารีดผ้า ทำความสะอาดที่เป็นส่วนของน้อง อาบน้ำ/ป้อนนม/อุ้มเรอ/เอาน้องนอนกล่อมน้องนอน/ทำอาหารให้น้องในแต่ละช่วงวัยได้

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 41ปี

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 160

น้ำหนัก : 65

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว