ชื่อ : ปาหนัน

อายุ : 40

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานดูแลเด็กอ่อนมา15ย่างปีที่16 ดูแลน้องกล่อมนอนให้นมจับเบิบ สอนพัฒนาการน้องได้ตามวัย ทำอาหารให้น้องได้ตามช่วงวัยและทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เป็นต้น

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 40

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : สงขลา

ส่วนสูง : 160

น้ำหนัก : 75

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว