ชื่อ : โอเล่

อายุ : 47

ประสบการณ์ : ประสบการณ์่เลี้ยงเด็ก 3ปีกว่าๆค่ะ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : ดี

ภาษาจีน : ดี

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : หย่าร้าง

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 47

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 54

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว