ชื่อ : นาดี

อายุ : 34

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 8 เดือน

สัญชาติ : ลาว

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ : ดี

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำกับข้าวได้นิดหน่อย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 2 ปีกว่า

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ลาว

ส่วนสูง : 168

น้ำหนัก : 63

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม