ชื่อ : วรรณา

อายุ : 50

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 50

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 76

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด