ชื่อ : แตง

อายุ : 21

ประสบการณ์ : ทำสวนทุเรียน ทำมา4ปี อยาก ทำงานบ้านมากกว่า จองฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังไม่ถึงคิว

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 41

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด