ชื่อ : แบงค์

อายุ : 26

ประสบการณ์ : เคยทำงานเป็นแม่บ้านแบบไปกลับค่ะ ค่าจ้างที่ได้รับ12,000 บาท ลักษณะงานที่ได้ทำจะเป็น กวาดถู ล้างจาน ซักผ้า ช่วยทำกับข้าว

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พอใช้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 26

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 170

น้ำหนัก : 70

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด