ชื่อ : ปอ

อายุ : 39

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กไม่ถึงปีค่ะ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 39

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง :

น้ำหนัก : 39

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม