ชื่อ : กานต์

อายุ : 32

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ แม่บาน 2 ปี (อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : 1.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็น เงินเดือน: 324.-/วัน ระยะเวลา: ก.ย.2563-ต.ค.2564

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 32ปี

การศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 165

น้ำหนัก : 57

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว