ชื่อ : เนย นิ วิน

อายุ : 21

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ :

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา :

ส่วนสูง :

น้ำหนัก :

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว