ชื่อ : แจน

อายุ : 32

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี

สัญชาติ : กัมพูชา

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำกับข้าวได้นิดหน่อย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 12ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : กัมพูชา

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 45

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว