ชื่อ : บัว

อายุ : 28

ประสบการณ์ : ประสบการฌ์ดูแลผู้สูงอายุ 3 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : ดี

ภาษาจีน : ดี

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ :

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 10ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 158

น้ำหนัก : 70

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม