ชื่อ : ณัฐสุดา

อายุ : 41

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 15ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : หย่าร้าง

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 41ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 156

น้ำหนัก : 60

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว