ชื่อ : หนูนา

อายุ : 19

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี พี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี ดูแลผู้สูงอายุ 1ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 158

น้ำหนัก : 48

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม