ชื่อ : ดาว

อายุ : 34

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 4 ปีกว่า

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 34ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 165

น้ำหนัก : 68

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม