ชื่อ : นิด

อายุ : 49

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้านเลี้ยงน้องแรกเกิดถึง3ปี - ทึ่สาทร2เลี้ยงน้อง2เดือนถึง4ปีที่วงเวียนใหญ่ - เลี้ยงน้อง2เดือนถึง3ปีที่บาง ประกอก

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 49

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 157

น้ำหนัก : 54

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว