ชื่อ : ปลา

อายุ : 38

ประสบการณ์ : งานบ้านนาย3ปี อยู่ประจำ มีหน้าที่ดูแลน้อง อายุปีกว่า และช่วยงานบ้าน บ้านนาย2ชั้น อยู่ 3คน พ่อแม่ลูก หน้าที่หลักคือเลี้ยงน้องนายออกไปทำงานทั้ง2คน ในส่วนของน้องดูแลชงนม ป้อนข้าว ล้างขวดนม เปลี่ยนผ้าอ้อม ซักเสื้อผ้าน้อง พาน้องเล่น ตอนเช้าตื่นมากวาดบ้านถูบ้าน ล้างถ้วยชาม เสร็จแล้วมารับหน้าที่ดูแลน้อง วันพุธกับเสาร์นายดูน้องเองอาจมีช่วยดูบ้างแต่ส่วนมากนายจะปล่อยใหทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก้อซักผ้ารีดผ้า ให้หยุดทุกวันอาทิตย์ ถ้าไม่ได้หยุดให้เพิ่ม

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : ปานกลาง

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 38

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 156

น้ำหนัก : 42

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว