ชื่อ : แอ๋ว

อายุ : 38

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้านมา 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 6 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 38ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 142

น้ำหนัก : 42

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม