ชื่อ : กอไผ่

อายุ : 15

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนที่หมู่บ้านรัดดาวัลย์2อาทิตย์

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร :

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 15ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 46

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด