ชื่อ : กุ้ง

อายุ : 55

ประสบการณ์ : ประสบการณ์เป็นแม่บ้านโรงแรม 1 ปี แม่บ้าน 1 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 55ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 163

น้ำหนัก : 60

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม