ชื่อ : จ่อย

อายุ : 44

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง 12 ปี เป็นพี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พอใช้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 44ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 158

น้ำหนัก : 63

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม