ชื่อ : แพร

อายุ : 18

ประสบการณ์ : เคยทำร้านอาหาร ดูแลร้าน แคชเชียร์ เสริฟ ล้างจาน ทำมา2ปีกว่า

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 18

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 151

น้ำหนัก : 46

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว