ชื่อ : แมว

อายุ : 48

ประสบการณ์ : เคยทำออฟฟิสทัวร์จัดรถรับลูกค้าแต่ด้วยโคงิดทำให้ตกงานและได้ไปดูแลญาตที่ป่วยติดเตียงตอนนี้เสียชีวิตแล้วด้วยวัยชราจึงอยากหางานอื่นทำ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 89

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว