ชื่อ : ย่นย่นตาล

อายุ : 30

ประสบการณ์ : แม่บ้าน 1 ปีกว่า

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : พอใช้

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 2ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 154

น้ำหนัก : 56

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด