ชื่อ : บี

อายุ : 43

ประสบการณ์ : เคยทำงานแม่บ้านกึ่งดูแลคนสูงอายุที่เดินวอล์คเกอร์ 2 ปี รับผิดชอบงานบ้าน ทำความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ ซักผ้า รีดผ้า จัดยา ทำอาหารให้ทาน นอนเป็นเพื่อน พาไปหาหมอ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 167

น้ำหนัก : 57

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด