ชื่อ : แอม

อายุ : 35

ประสบการณ์ : ทำงานแบบรับจ็อบ -เคสแรกทำที่หัวถนน ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาทิตย์และเจ้าของเคสกลับมาต่องาน -เคส 2 ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาทิตย์ คนไข้ต้องฟอกไต มาดูแทนเจ้าของเคสลากลับบ้าน -เคส 3 ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาทิตย์ เนื่องจากเจ้าของเคสลาพักร้อน

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 35ปี

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 153

น้ำหนัก : 56

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว