ชื่อ : โซ

อายุ : 25

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 8 เดือน เลี้ยงเด็ก 1 ปี อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยว 5ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : CI

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 11ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 151

น้ำหนัก : 45

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด