ชื่อ : ชื่อ เอ้

อายุ : 30

ประสบการณ์ : ประสบการ์ณ:ทำงานเเม่บ้านทั่วไปที่บริษัทไฮคลาส ทำไม่ถึงออกจากที่เก่า:บริษัทนำคนเก่ากลับมาทำ

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 30ปี

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 149

น้ำหนัก : 50

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ