ชื่อ : ชื่อ แดง

อายุ : 37

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ เคยทำแม่บ้านมา 3-4ปี

สัญชาติ : ลาว

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : บัตรชมพู

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ลาว

ส่วนสูง : 155

น้ำหนัก : 55

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ