Blog
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( พี่เลี้ยงคนไทย )ชื่อตาม อายุ41 ประสบการณ์เคยเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 2 เดือนมาแล้ว 2-3 เคส ล่าสุดเลี้ยงน้อง 2 เดือน – 2 ขวบครึ่ง ที่จ.ลพบุรี ทำในส่วนของน้องทั้งหมดซักผ้ารีดผ้า ทำความสะอาดที่เป็นส่วนของน้อง อาบน้ำ/ป้อนนม/อุ้มเรอ/เอาน้องนอนกล่อมน้องนอน/ทำอาหารให้น้องในแต่ละช่วงวัยได้ M2021041103

October 28th, 2021|แม่บ้าน|

Comments Off on ( พี่เลี้ยงคนไทย )ชื่อตาม อายุ41 ประสบการณ์เคยเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 2 เดือนมาแล้ว 2-3 เคส ล่าสุดเลี้ยงน้อง 2 เดือน – 2 ขวบครึ่ง ที่จ.ลพบุรี ทำในส่วนของน้องทั้งหมดซักผ้ารีดผ้า ทำความสะอาดที่เป็นส่วนของน้อง อาบน้ำ/ป้อนนม/อุ้มเรอ/เอาน้องนอนกล่อมน้องนอน/ทำอาหารให้น้องในแต่ละช่วงวัยได้ M2021041103
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ32 ประสบการณ์เลี้ยนเด็ก 1 เดือนถึง 3 ปีประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานโรงงานเสื้อผ้าเด็ก เป็นQC ตรวจสินค้าก่อนจะส่งแพ็ค ทำมา 2 ปี ไม่มีโอที โรงงานลดวันทำงาน เงินไม่พอรายจ่ายต้องหาเลี้ยงลูกถึง 2 คน เลยออกจากงานมาทำที่ร้านกาแฟเพราะได้ค่าแรงที่เยอะกว่าและอยู่ใกล้ที่พักแต่สิ้นเดือนเขาก็จะปิดร้าน M2021041102

October 28th, 2021|แม่บ้าน|

Comments Off on (พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ32 ประสบการณ์เลี้ยนเด็ก 1 เดือนถึง 3 ปีประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานโรงงานเสื้อผ้าเด็ก เป็นQC ตรวจสินค้าก่อนจะส่งแพ็ค ทำมา 2 ปี ไม่มีโอที โรงงานลดวันทำงาน เงินไม่พอรายจ่ายต้องหาเลี้ยงลูกถึง 2 คน เลยออกจากงานมาทำที่ร้านกาแฟเพราะได้ค่าแรงที่เยอะกว่าและอยู่ใกล้ที่พักแต่สิ้นเดือนเขาก็จะปิดร้าน M2021041102
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปาหนัน อายุ40 ประสบการณ์ทำงานดูแลเด็กอ่อนมา15ย่างปีที่16 ดูแลน้องกล่อมนอนให้นมจับเบิบ สอนพัฒนาการน้องได้ตามวัย ทำอาหารให้น้องได้ตามช่วงวัยและทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เป็นต้น M2021041101

October 26th, 2021|แม่บ้าน|

Comments Off on (พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปาหนัน อายุ40 ประสบการณ์ทำงานดูแลเด็กอ่อนมา15ย่างปีที่16 ดูแลน้องกล่อมนอนให้นมจับเบิบ สอนพัฒนาการน้องได้ตามวัย ทำอาหารให้น้องได้ตามช่วงวัยและทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เป็นต้น M2021041101
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ39 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กไม่ถึงปีค่ะ M2021041100

October 26th, 2021|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ39 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กไม่ถึงปีค่ะ M2021041100
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อพร อายุ46 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104199

October 26th, 2021|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อพร อายุ46 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104199
Go to Top