Blog

Blog
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อลาลา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111133

March 26th, 2022|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อลาลา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111133
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อ Su Mon Phyo อายุ 24 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน M2021041111132

March 26th, 2022|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อ Su Mon Phyo อายุ 24 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน M2021041111132
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อมายา อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 7-8 ปี M2021041111130

March 26th, 2022|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อมายา อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 7-8 ปี M2021041111130
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อดาว อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าง+ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี M2021041111129

March 26th, 2022|แม่บ้าน|

Comments Off on (แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อดาว อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าง+ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี M2021041111129
Go to Top