พี่เลี้ยงเด็ก

 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อAnnu อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M20210411189

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อAnnu อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M20210411189
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กกึ่งดูแลผู้สูงอายุคนเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปีกว่า ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปีกว่า ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 1 ปีกว่า M20210411106

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กกึ่งดูแลผู้สูงอายุคนเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปีกว่า ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปีกว่า ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 1 ปีกว่า M20210411106
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อหมวย อายุ24 ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก1 ปี M20210411100

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อหมวย อายุ24 ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก1 ปี M20210411100
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อเก๋ อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 8เดือน M2021041198

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อเก๋ อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 8เดือน M2021041198
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อซิน อายุ36 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 8 ปี M2021041196

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์)ชื่อซิน อายุ36 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 8 ปี M2021041196
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนไทย)ชื่อตุ๊ก อายุ53 ประสบการณ์แม่บ้าน 10 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041195

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนไทย)ชื่อตุ๊ก อายุ53 ประสบการณ์แม่บ้าน 10 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041195
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์)ชื่อหวาน อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041192

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์)ชื่อหวาน อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041192
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปีกว่า ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M2021041163

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปีกว่า ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M2021041163
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์)ชื่อดาว อายุ28 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 7 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี M2021041149

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์)ชื่อดาว อายุ28 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 7 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี M2021041149
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041148

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าคนเเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041148
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์) ชื่อนอดา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 7 ปี M2021041147

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเเมียนมาร์) ชื่อนอดา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 7 ปี M2021041147
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อปลา อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กประมาณ 4-5 เดือน M2021041146

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อปลา อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กประมาณ 4-5 เดือน M2021041146
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเหมย อายุ43 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก7เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี M2021041143

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเหมย อายุ43 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก7เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี M2021041143
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคน)ชื่อมะนาว อายุ22 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2-3 ปี ประสบการณ์แม่บ้านประมาณ 5 ปี M2021041142

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคน)ชื่อมะนาว อายุ22 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2-3 ปี ประสบการณ์แม่บ้านประมาณ 5 ปี M2021041142
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อตรียุทธ อินทร์หนู อายุ47 ประสบการณ์(อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : ทำงานคาร์แคร์ 5 ปี / เป็นพี่เลี้ยงเด็ก 4-5 ปี M2021041139

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อตรียุทธ อินทร์หนู อายุ47 ประสบการณ์(อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : ทำงานคาร์แคร์ 5 ปี / เป็นพี่เลี้ยงเด็ก 4-5 ปี M2021041139
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนก อายุ37 เคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อน ประมาณ 3 ปีก่อนหน้านี้ และอยู่นายจ้างอีกคน 6 ปี สาเหตุทีออก ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อจะต้องดูแลหลานชาย หลังจากนั้นและ ได้ ดู แล หลานอีก 7 ปี M2021041138

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนก อายุ37 เคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อน ประมาณ 3 ปีก่อนหน้านี้ และอยู่นายจ้างอีกคน 6 ปี สาเหตุทีออก ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อจะต้องดูแลหลานชาย หลังจากนั้นและ ได้ ดู แล หลานอีก 7 ปี M2021041138
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อรุ้ง อายุ39 ประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก 6 เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน ประสบการณ์ M2021041136

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อรุ้ง อายุ39 ประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก 6 เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน ประสบการณ์ M2021041136
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนเมียนมาร์)ชื่อเนย นิ วิน อายุ21 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M2021041132

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนเมียนมาร์)ชื่อเนย นิ วิน อายุ21 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M2021041132
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อซี อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041128

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อซี อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041128
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อมุก อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041126

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อมุก อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041126
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนงค์ อายุ45 ประสบการณ์อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร M2021041125

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนงค์ อายุ45 ประสบการณ์อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร M2021041125
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อกุ้ง อายุ37 1.จบเคสเลี้ยงเด็กที่อินทรามะระ 3 ปี 2.จบเคสเลี้ยงเด็กที่มัฑนา 4 ปี 3.จบเคสเลี้ยงน้องนวมิน 3 ปี 4.ล่าสุดรับจ็อบดูแลผูสูงอายุ.5เดือน ส่วนมากรับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 4 ขวบ M2021041125

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อกุ้ง อายุ37 1.จบเคสเลี้ยงเด็กที่อินทรามะระ 3 ปี 2.จบเคสเลี้ยงเด็กที่มัฑนา 4 ปี 3.จบเคสเลี้ยงน้องนวมิน 3 ปี 4.ล่าสุดรับจ็อบดูแลผูสูงอายุ.5เดือน ส่วนมากรับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 4 ขวบ M2021041125
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อสุ อายุ44 ประสบการณ์ : อยู่เนอสเซอรี่ ทำความสะอาดคอยช่วยดูน้องบ้างค่ะ อยู่มา 1 ปี M2021041124

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อสุ อายุ44 ประสบการณ์ : อยู่เนอสเซอรี่ ทำความสะอาดคอยช่วยดูน้องบ้างค่ะ อยู่มา 1 ปี M2021041124
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย ชื่อสุ อายุ50 ประประสบการณ์ แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์ เลี้ยงเด็กเล็ก 3 ปี M2021041122

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย ชื่อสุ อายุ50 ประประสบการณ์ แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์ เลี้ยงเด็กเล็ก 3 ปี M2021041122
Go to Top