พี่เลี้ยงเด็ก

  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชี่อกานต์ อายุ32 ประสบการณ์ แม่บาน 2 ปี (อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : 1.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็น เงินเดือน: 324.-/วัน ระยะเวลา: ก.ย.2563-ต.ค.2564 M2021041119

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชี่อกานต์ อายุ32 ประสบการณ์ แม่บาน 2 ปี (อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : 1.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็น เงินเดือน: 324.-/วัน ระยะเวลา: ก.ย.2563-ต.ค.2564 M2021041119
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อก้อย อายุ28 ประสบการณ์(อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) :พี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี (เด็กอายุ 3-6) เเม่บ้าน 2 ปี M2021041118

(พี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อก้อย อายุ28 ประสบการณ์(อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) :พี่เลี้ยงเด็ก 3 ปี (เด็กอายุ 3-6) เเม่บ้าน 2 ปี M2021041118
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041117

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041117
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่พี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อโนโน อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 3ปี โรงงานเย็บผ้า 2 ปี M2021041113

(แม่บ้านกึ่พี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อโนโน อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 3ปี โรงงานเย็บผ้า 2 ปี M2021041113
Go to Top