แม่บ้าน

 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์ ชื่อเล็ก อายุ34 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 9 ปี M2021041111139

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์ ชื่อเล็ก อายุ34 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 9 ปี M2021041111139
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ35 ประสบการณ์แม่บ้าน8ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1-2 ปี M2021041111134

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ35 ประสบการณ์แม่บ้าน8ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1-2 ปี M2021041111134
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อลาลา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111133

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อลาลา อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111133
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อ Su Mon Phyo อายุ 24 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน M2021041111132

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อ Su Mon Phyo อายุ 24 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 3 เดือน M2021041111132
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อมายา อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 7-8 ปี M2021041111130

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อมายา อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 7-8 ปี M2021041111130
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อดาว อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าง+ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี M2021041111129

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อดาว อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าง+ดูแลผู้สูงอายุ 7 ปี M2021041111129
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่ออร อายุ 38 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการณ์แดนเซอร์ 4 ปี M2021041111127

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่ออร อายุ 38 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการณ์แดนเซอร์ 4 ปี M2021041111127
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อเซ็นมา อายุ33 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 1 ปีกว่า M2021041111126

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อเซ็นมา อายุ33 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 1 ปีกว่า M2021041111126
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์ ชื่อแตแตมอญ อายุ40 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปีกว่า M2021041111124

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์ ชื่อแตแตมอญ อายุ40 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปีกว่า M2021041111124
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ+พี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ33 ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 6 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111121

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ+พี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ33 ประสบการณ์แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 6 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี M2021041111121
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+พี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่ื่อฟ้า อายุ27 ประสบการ์แม่บ้าน 6 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041111120

(แม่บ้าน+พี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่ื่อฟ้า อายุ27 ประสบการ์แม่บ้าน 6 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M2021041111120
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อฟ้า อายุ34 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 5 เดือน M202104111119

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อฟ้า อายุ34 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 5 เดือน M202104111119
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อหญิง อายุ38 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปีกว่า ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 2ปี M202104111118

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุเมียนมาร์) ชื่อหญิง อายุ38 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปีกว่า ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 2ปี M202104111118
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อเมย์ อายุ 27 ประสบการณ์พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน 7 ปี M202104111117

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อเมย์ อายุ 27 ประสบการณ์พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้าน 7 ปี M202104111117
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อลิลลี่ อายุ23 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M202104111115

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อลิลลี่ อายุ23 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M202104111115
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อแก้ว อายุ 29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111114

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กเมียนมาร์) ชื่อแก้ว อายุ 29 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111114
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงเด็ก+ดูแลผู้สูงอายุคนลาว)ชื่อนาดี อายุ 34 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 8 เดือน M202104111112

(พี่เลี้ยงเด็ก+ดูแลผู้สูงอายุคนลาว)ชื่อนาดี อายุ 34 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 8 เดือน M202104111112
Go to Top