• แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( พี่เลี้ยงคนไทย )ชื่อตาม อายุ41 ประสบการณ์เคยเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 2 เดือนมาแล้ว 2-3 เคส ล่าสุดเลี้ยงน้อง 2 เดือน – 2 ขวบครึ่ง ที่จ.ลพบุรี ทำในส่วนของน้องทั้งหมดซักผ้ารีดผ้า ทำความสะอาดที่เป็นส่วนของน้อง อาบน้ำ/ป้อนนม/อุ้มเรอ/เอาน้องนอนกล่อมน้องนอน/ทำอาหารให้น้องในแต่ละช่วงวัยได้ M2021041103

( พี่เลี้ยงคนไทย )ชื่อตาม อายุ41 ประสบการณ์เคยเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 2 เดือนมาแล้ว 2-3 เคส ล่าสุดเลี้ยงน้อง 2 เดือน – 2 ขวบครึ่ง ที่จ.ลพบุรี ทำในส่วนของน้องทั้งหมดซักผ้ารีดผ้า ทำความสะอาดที่เป็นส่วนของน้อง อาบน้ำ/ป้อนนม/อุ้มเรอ/เอาน้องนอนกล่อมน้องนอน/ทำอาหารให้น้องในแต่ละช่วงวัยได้ M2021041103
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ32 ประสบการณ์เลี้ยนเด็ก 1 เดือนถึง 3 ปีประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานโรงงานเสื้อผ้าเด็ก เป็นQC ตรวจสินค้าก่อนจะส่งแพ็ค ทำมา 2 ปี ไม่มีโอที โรงงานลดวันทำงาน เงินไม่พอรายจ่ายต้องหาเลี้ยงลูกถึง 2 คน เลยออกจากงานมาทำที่ร้านกาแฟเพราะได้ค่าแรงที่เยอะกว่าและอยู่ใกล้ที่พักแต่สิ้นเดือนเขาก็จะปิดร้าน M2021041102

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ32 ประสบการณ์เลี้ยนเด็ก 1 เดือนถึง 3 ปีประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานโรงงานเสื้อผ้าเด็ก เป็นQC ตรวจสินค้าก่อนจะส่งแพ็ค ทำมา 2 ปี ไม่มีโอที โรงงานลดวันทำงาน เงินไม่พอรายจ่ายต้องหาเลี้ยงลูกถึง 2 คน เลยออกจากงานมาทำที่ร้านกาแฟเพราะได้ค่าแรงที่เยอะกว่าและอยู่ใกล้ที่พักแต่สิ้นเดือนเขาก็จะปิดร้าน M2021041102
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปาหนัน อายุ40 ประสบการณ์ทำงานดูแลเด็กอ่อนมา15ย่างปีที่16 ดูแลน้องกล่อมนอนให้นมจับเบิบ สอนพัฒนาการน้องได้ตามวัย ทำอาหารให้น้องได้ตามช่วงวัยและทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เป็นต้น M2021041101

(พี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปาหนัน อายุ40 ประสบการณ์ทำงานดูแลเด็กอ่อนมา15ย่างปีที่16 ดูแลน้องกล่อมนอนให้นมจับเบิบ สอนพัฒนาการน้องได้ตามวัย ทำอาหารให้น้องได้ตามช่วงวัยและทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เป็นต้น M2021041101
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ39 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กไม่ถึงปีค่ะ M2021041100

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อปอ อายุ39 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็กไม่ถึงปีค่ะ M2021041100
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อพร อายุ46 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104199

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อพร อายุ46 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104199
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อฟ้า อายุ47 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลี่ยนเด็ก 1ปี M202104197

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อฟ้า อายุ47 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลี่ยนเด็ก 1ปี M202104197
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเบียบ อายุ44 ประสบการณ์เลี้ยงเด็กประมาณ 10 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 5ปี M202104195

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเบียบ อายุ44 ประสบการณ์เลี้ยงเด็กประมาณ 10 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 5ปี M202104195
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อพีน อายุ41 ประสบการณ์ทำงาน 1.ทำงานบ้านมา 6-ปี 2.เลี้ยงเด็กแรกเกิดแล้ เด็กโตมา 3 ปี ซักผ้ารีดผ้าได้ทำกับข้าวได้แบบง่ายๆ M202104194

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อพีน อายุ41 ประสบการณ์ทำงาน 1.ทำงานบ้านมา 6-ปี 2.เลี้ยงเด็กแรกเกิดแล้ เด็กโตมา 3 ปี ซักผ้ารีดผ้าได้ทำกับข้าวได้แบบง่ายๆ M202104194
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนุ๊ก อายุ 26 ประสบการณ์1. เคยเป็นครูฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยระดับประถม 1 ปี เด็กอายุ 5-9 ขวบ วางแผนการสอนและสอนนาฏศิลป์ไทย 2. เคยเป็นครูในสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก มอนเตสซอรี่ 3-6 ขวบ เรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดเล๋ก มัดใหญ่ วินัยในการเล่นแล้วเก็บ การใช้ชีวิตประจำวัน 6 เดือน 3. เคยเป็นที่เลี้ยงเด็ก (ไป-กลับ) น้อง 3 ขวบ เช้า-เที่ยวป้อนข้าว และสอนออนไลน์ เป็นเวลา 6 เดือน M202104193

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนุ๊ก อายุ 26 ประสบการณ์1. เคยเป็นครูฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยระดับประถม 1 ปี เด็กอายุ 5-9 ขวบ วางแผนการสอนและสอนนาฏศิลป์ไทย 2. เคยเป็นครูในสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก มอนเตสซอรี่ 3-6 ขวบ เรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดเล๋ก มัดใหญ่ วินัยในการเล่นแล้วเก็บ การใช้ชีวิตประจำวัน 6 เดือน 3. เคยเป็นที่เลี้ยงเด็ก (ไป-กลับ) น้อง 3 ขวบ เช้า-เที่ยวป้อนข้าว และสอนออนไลน์ เป็นเวลา 6 เดือน M202104193
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อนิด อายุ 49 ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้านเลี้ยงน้องแรกเกิดถึง3ปี – ทึ่สาทร2เลี้ยงน้อง2เดือนถึง4ปีที่วงเวียนใหญ่ – เลี้ยงน้อง2เดือนถึง3ปีที่บาง ประกอก M202104187

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อนิด อายุ 49 ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้านเลี้ยงน้องแรกเกิดถึง3ปี – ทึ่สาทร2เลี้ยงน้อง2เดือนถึง4ปีที่วงเวียนใหญ่ – เลี้ยงน้อง2เดือนถึง3ปีที่บาง ประกอก M202104187

(แม่บ้านเมียนมาร์) ชื่อแก้ว อายุ 26 ประสบการณ์เลี้ยงเด็กมา 2 ปีประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปีครึ่ง M202104183

(แม่บ้านเมียนมาร์) ชื่อแก้ว อายุ 26 ประสบการณ์เลี้ยงเด็กมา 2 ปีประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปีครึ่ง M202104183
  • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อปลา อายุ 38 ประสบการณ์ งานบ้านนาย3ปี อยู่ประจำ มีหน้าที่ดูแลน้อง อายุปีกว่า และช่วยงานบ้าน บ้านนาย2ชั้น อยู่ 3คน พ่อแม่ลูก หน้าที่หลักคือเลี้ยงน้องนายออกไปทำงานทั้ง2คน ในส่วนของน้องดูแลชงนม ป้อนข้าว ล้างขวดนม เปลี่ยนผ้าอ้อม ซักเสื้อผ้าน้อง พาน้องเล่น ตอนเช้าตื่นมากวาดบ้านถูบ้าน ล้างถ้วยชาม เสร็จแล้วมารับหน้าที่ดูแลน้อง วันพุธกับเสาร์นายดูน้องเองอาจมีช่วยดูบ้างแต่ส่วนมากนายจะปล่อยใหทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก้อซักผ้ารีดผ้า ให้หยุดทุกวันอาทิตย์ ถ้าไม่ได้หยุดให้เพิ่ม M202104182

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อปลา อายุ 38 ประสบการณ์ งานบ้านนาย3ปี อยู่ประจำ มีหน้าที่ดูแลน้อง อายุปีกว่า และช่วยงานบ้าน บ้านนาย2ชั้น อยู่ 3คน พ่อแม่ลูก หน้าที่หลักคือเลี้ยงน้องนายออกไปทำงานทั้ง2คน ในส่วนของน้องดูแลชงนม ป้อนข้าว ล้างขวดนม เปลี่ยนผ้าอ้อม ซักเสื้อผ้าน้อง พาน้องเล่น ตอนเช้าตื่นมากวาดบ้านถูบ้าน ล้างถ้วยชาม เสร็จแล้วมารับหน้าที่ดูแลน้อง วันพุธกับเสาร์นายดูน้องเองอาจมีช่วยดูบ้างแต่ส่วนมากนายจะปล่อยใหทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก้อซักผ้ารีดผ้า ให้หยุดทุกวันอาทิตย์ ถ้าไม่ได้หยุดให้เพิ่ม M202104182
Go to Top