• แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านเมียนมาร์) ชื่อนี่ อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปีขึ้น ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปีขึ้น M2021041144

(แม่บ้านเมียนมาร์) ชื่อนี่ อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปีขึ้น ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปีขึ้น M2021041144
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเหมย อายุ43 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก7เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี M2021041143

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย) ชื่อเหมย อายุ43 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก7เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี M2021041143
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคน)ชื่อมะนาว อายุ22 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2-3 ปี ประสบการณ์แม่บ้านประมาณ 5 ปี M2021041142

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคน)ชื่อมะนาว อายุ22 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2-3 ปี ประสบการณ์แม่บ้านประมาณ 5 ปี M2021041142
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อรุ้ง อายุ39 ประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก 6 เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน ประสบการณ์ M2021041136

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อรุ้ง อายุ39 ประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก 6 เดือน ประสบการณ์แม่บ้าน ประสบการณ์ M2021041136
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านคนเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ31ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี ประสบการณ์เป็นแท่บ้านมีช่วยเลี้ยงเด็กบ้าง 6 เดือน M2021041134

แม่บ้านคนเมียนมาร์)ชื่อโม อายุ31ประสบการณ์แม่บ้าน10ปี ประสบการณ์เป็นแท่บ้านมีช่วยเลี้ยงเด็กบ้าง 6 เดือน M2021041134
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนเมียนมาร์)ชื่อหน่อยหนีเวร อายุ21 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M2021041132

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนเมียนมาร์)ชื่อหน่อยหนีเวร อายุ21 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M2021041132
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อซี อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041128

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อซี อายุ24 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041128
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อนิว อายุ40 ประสบการณ์แม่บ้านมาประมาณ3-4 ปี ที่นครสวรรค์แบบไปกลับและมาทำงานแม่บ้านที่กทม.แบบพักประจำบ้านนายคนแรก 2 ปี M2021041127

(แม่บ้านคนไทย)ชื่อนิว อายุ40 ประสบการณ์แม่บ้านมาประมาณ3-4 ปี ที่นครสวรรค์แบบไปกลับและมาทำงานแม่บ้านที่กทม.แบบพักประจำบ้านนายคนแรก 2 ปี M2021041127
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อมุก อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041126

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อมุก อายุ30 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M2021041126
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนงค์ อายุ45 ประสบการณ์อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร M2021041125

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชื่อนงค์ อายุ45 ประสบการณ์อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร M2021041125
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย ชื่อสุ อายุ50 ประประสบการณ์ แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์ เลี้ยงเด็กเล็ก 3 ปี M2021041122

แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย ชื่อสุ อายุ50 ประประสบการณ์ แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์ เลี้ยงเด็กเล็ก 3 ปี M2021041122
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชี่อกานต์ อายุ32 ประสบการณ์ แม่บาน 2 ปี (อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : 1.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็น เงินเดือน: 324.-/วัน ระยะเวลา: ก.ย.2563-ต.ค.2564 M2021041119

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงคนไทย)ชี่อกานต์ อายุ32 ประสบการณ์ แม่บาน 2 ปี (อธิบายอย่างละเอียดว่าทำอะไรบ้าง รายละเอียดของงานทำอะไร ทำมากี่ปี) : 1.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต ลักษณะงาน: ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของตู้เย็น เงินเดือน: 324.-/วัน ระยะเวลา: ก.ย.2563-ต.ค.2564 M2021041119
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041117

(พี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านคนเมียนมาร์) ชื่อโม อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M2021041117
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านคนไทย) ชื่อกอไผ่ อายุ15 ประสบการณ์เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนที่หมู่บ้านรัดดาวัลย์2อาทิตย์ M2021041116

(แม่บ้านคนไทย) ชื่อกอไผ่ อายุ15 ประสบการณ์เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนที่หมู่บ้านรัดดาวัลย์2อาทิตย์ M2021041116
Go to Top