แม่บ้าน

 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อหญิง อายุ 38 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปีกว่า M202104111109

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อหญิง อายุ 38 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 4 ปีกว่า M202104111109
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ+พี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้อย อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี สงกรานต์เลี้ยงเด็ก 1 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 1 ปี M202104111108

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ+พี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้อย อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี สงกรานต์เลี้ยงเด็ก 1 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 1 ปี M202104111108
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อใหม่ อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 7ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111107

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อใหม่ อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 7ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111107
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์) ชื่อลิลลี่ อายุ 29 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 13 ปี M202104111106

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์) ชื่อลิลลี่ อายุ 29 ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 13 ปี M202104111106
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์) ชื่อโมโมตาร ประสบการณ์แม่บ้าน 9 ปี ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี อายุ40 M202104111103

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์) ชื่อโมโมตาร ประสบการณ์แม่บ้าน 9 ปี ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็ก 1 ปี อายุ40 M202104111103
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(พี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อนุช อายุ50 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 5 ปี ประสบการณ์ทำงานโรงงานเย็บผ้า 7 ปี M202104111102

(พี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อนุช อายุ50 ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 5 ปี ประสบการณ์ทำงานโรงงานเย็บผ้า 7 ปี M202104111102
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อใหม่ อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 7ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111100

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อใหม่ อายุ29 ประสบการณ์แม่บ้าน 7ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M202104111100
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์ )ชื่อฟ้า อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 3-4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M20210411198

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์ )ชื่อฟ้า อายุ28 ประสบการณ์แม่บ้าน 3-4 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 4 ปี M20210411198
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านเมียนมาร์)ชื่ออั้ม อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปีกว่า ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 7 เดือน M20210411195

(แม่บ้านเมียนมาร์)ชื่ออั้ม อายุ37 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปีกว่า ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ 7 เดือน M20210411195
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อเคย์ อานุ22 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M20210411193

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อเคย์ อานุ22 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M20210411193
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านคนเมียนมาร์)ชื่อNyo Nyo อายุ27 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี 6 เดือ M20210411191

(แม่บ้านคนเมียนมาร์)ชื่อNyo Nyo อายุ27 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี 6 เดือ M20210411191
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุคนเมียนมาร์)ชื่อต้อม อายุ27 ประสบการณ์แม่บ้าน 3ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M20210411190

(แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุคนเมียนมาร์)ชื่อต้อม อายุ27 ประสบการณ์แม่บ้าน 3ปี ประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ1ปี M20210411190
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อAnnu อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M20210411189

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อAnnu อายุ26 ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 3 ปี M20210411189
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่ิอเคย์ อายุ22 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M20210411188

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่ิอเคย์ อายุ22 ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี 6 เดือน ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 2 ปี M20210411188
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้อย อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี สงกรานต์เลี้ยงเด็ก 1 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 1 ปี M20210411187

( แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้อย อายุ32 ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี สงกรานต์เลี้ยงเด็ก 1 ปี ประสบการดูแลผู้สูงอายุ 1 ปี M20210411187
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนลาว)ชื่อนุช อายุ34 ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 2ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 13 ปี M20210411186

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนลาว)ชื่อนุช อายุ34 ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 2ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 13 ปี M20210411186
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อพรกมร อายุ53 มีประสบการณ์แม่บ้าน20ปี มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก1ปี M20210411185

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนไทย)ชื่อพรกมร อายุ53 มีประสบการณ์แม่บ้าน20ปี มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก1ปี M20210411185
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้ำ อายุ25 ประสบการณ์แม่บ้าน 8ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M20210411184

(แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กคนเมียนมาร์)ชื่อน้ำ อายุ25 ประสบการณ์แม่บ้าน 8ปี ประสบการณ์เลี้ยงเด็ก 1 ปี M20210411184
Go to Top