Maid DD

No.1 Maid Agency in Bangkok

“ครอบครัวคือสิ่งสำคัญ แม่บ้านจึงจำเป็นสำหรับคุณ”

call us now 066 112 0644

แม่บ้านประจำ

“ บริการของเราดีอย่างไร ”

เราเป็นบริษัทจัดหาแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กที่คำนึงถึงความต้องการของครอบครัวลูกค้าเป็นหลัก โดยเราจะคัดสรรบุคคลที่ผ่านการอบรม ผ่านมาตรฐานและจัดให้ตรงตามความต้องการของครอบครัวลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลใจไป บริษัทเราจะดูแลทั้งก่อน และหลังการใช้บริการ ในการบริการเราจะทำทุกอย่างให้รวดเร็วในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การนัดสัมภาษณ์ ตลอดจนถึงการบริการจัดส่งพนักงาน หากลูกค้าใช้บริการแล้วรู้สึกไม่ประทับใจพนักงาน ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานใหม่ได้ตลอดแบบไม่มีจำกัด

แม่บ้านประจำ

แม่บ้านประจำ

แม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยง

แม่บ้าน
กึ่งพี่เลี้ยง

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

แม่บ้านกึ่ง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

แม่บ้านกึ่ง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ

ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

สัญญาระยะเวลา

 • 1 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

ค่าบริการ

 • ฿ 3,000
 • ฿ 6,000
 • ฿ 9,000
แม่บ้าน

MaidDD แม่บ้านที่ดี

บริการจัดหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ พนักงาน ลูกจ้าง
บริการรูปแบบใหม่ ที่ประหยัดและสะดวกรวดเร็วกว่า เรามีลูกจ้างให้เลือกสรร
ได้อย่างมากมาย พร้อมทั้งยังสามารถเลือกได้ทั้ง
สัญชาติ อายุ ประสบการณ์ รวมทั้ง
การศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

การอบรมการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

เรามีการอบรมการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยเปิดการอบรมทุกวันอาทิตย์

แม่บ้าน-maid
แม่บ้านประจำ

แม่บ้านประจำ & แม่บ้านไป-กลับ

เงินเดือน ฿12,000 – ฿13,000

ความรับผิดชอบของเรา

เปลี่ยนแม่บ้านตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน

ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจ
ให้ลูกค้าได้เลือกกัน

แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน – ฿3,000

แพคเกจเบสิค 6 เดือน – ฿6,000

แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน – ฿9,000

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแม่บ้าน เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอแม่บ้านคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ

คุณสมบัติ

> สามารถทำงานบ้านทั่วไปได้ทุกคน รวมถึงช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของท่าน ทำสวน และบริเวณรอบนอกของบ้าน
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานแม่บ้าน

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

เงินเดือน ฿12,000 – ฿15,000

คความรับผิดชอบของเรา

เปลี่ยนแม่บ้านตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน

ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจ
ให้ลูกค้าได้เลือกกัน

แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน – ฿3,000

แพคเกจเบสิค 6 เดือน – ฿6,000

แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน – ฿9,000

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแม่บ้าน เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอแม่บ้านคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ

คุณสมบัติ

> พี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลเด็กอ่อนและเด็กโตได้โดยรอบ ทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทานข้าว อาบน้ำ เล่นเป็นเพื่อนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ตามช่วงอายุวัย อีกทั้งยังสามารถดูแลของใช้ต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าของเด็ก เป็นต้น ซึ่งพี่เลี้ยงเด็กสามารถดูแลได้ตลอด 24 ชม.
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานพี่เลี้ยง

ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เงินเดือน ฿14,000 – ฿16,000

ความรับผิดชอบของเรา

เปลี่ยนแม่บ้านตามความต้องการแบบ ไม่จำกัดจำนวน

ตามระยะเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งเรามี 3 แพคเกจ
ให้ลูกค้าได้เลือกกัน

แพคเกจเริ่มต้นที่ 1 เดือน – ฿3,000

แพคเกจเบสิค 6 เดือน – ฿6,000

แพคเกจสุดคุ้ม 12 เดือน – ฿9,000

โดยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแม่บ้าน เราจะส่งคนเข้าทำงานระหว่างที่ลูกค้ารอแม่บ้านคนใหม่มาเปลี่ยนค่ะ ^^

คุณสมบัติ

> ผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคน มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขลักษณะส่วนตัวของผู้สูงอายุ พูดคุยเป็นเพื่อน เปลี่ยนแพมเพิส อาบน้ำ เช็ดตัว ป้อนข้าว
> เงินเดือนเริ่มต้นที่ 14,000 บาท หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
> นายจ้างจะต้องดูแลค่าอาหารและที่พักนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
> ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงและไม่ต้องทำงานบ้าน

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เพื่อให้ได้แม่บ้านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนการคัดเลือกก็สำคัญเช่นกัน

 • รับสมัครพนักงานและคัดกรองประวัติ

 • คัดแยกเอกสารพนักงานที่สามารถทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

 • ซักประวัติพร้อมกับกรอกเอกสารเพื่อตรวจประวัติ ในกรณีคนไทย

 • อบรมพนักงานก่อนจะส่งไปให้ลูกค้า

 • รับแม่บ้านเข้าทำงาน

ดูประวัติคนงาน

Go to Top